ChinaCache成立于1998年,是中国领先的互联网内容传输服务整体解决方案提供商,向客户提供全方位网络内容快速分布解决方案。